ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនលៀនយ៉ាងាងអូអ៊ីយ៉ាតឡាយធីងអេឡិចត្រិចខូអិលធីឌី

អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ ៧០ ផ្លូវជីងចេនតំបន់អភិវឌ្Economicន៍សេដ្ឋកិច្ចដុងហៃទីក្រុង Lianyungang ខេត្ត Jiangsu ប្រទេសចិន
កូដប្រៃសណីយ៍: 222300
អ៊ីមែល៖ sales@o-yate.com
Whatsapp: ៨៦-១៥៦៦០៤៦២៣៤២
WeChat: ១៣១៥៥៩៦៥៥៧១
គេហទំព័រ៖ http://www.o-yate.net